Начало » Услуги » SOC & NOC услуги

SOC & NOC услуги

ITBM Solutions ви предлага SOC & NOC услуги на високо ниво, за да бъде гарантирана изправността и защитата на мрежовата ви инфраструктура 24/7.

SOC & NOC – същност

SOC & NOC изпълняват важни роли в управлението и защитата на организационните мрежи.

Предимства на SOC & NOC услугите

SOC & NOC услугите имат редица ключови предимства за вашия бизнес.

SOC & NOC услуги от ITBM Solutions

Ние сме експерти в SOC & NOC услугите по поддръжка на вашия бизнес

Какво представлява SOC & NOC и какви функции изпълняват?

SOC услуги

SOC (Security Organisation Center) или оперативен център за сигурност има функцията да наблюдава, предотвратява, открива, разследва и реагира при евентуални кибератаки към системите ви. Услугата се предоставя 24/7.

Ангажираните да предоставят SOC услуги специалисти на ITBM Solutions наблюдават и защитават активите на организацията ви, в т.ч. данни за интелектуалната ѝ собственост персонал, бизнес системи и други.

SOC екипът изпълнява цялостна стратегия за киберсигурността на бизнес структурата ви и служи като централна точка за координиране на защитата на бизнеса ви от киберпрестъпления.

NOC услуги

NOC (Network Organisation Center) или център за мрежова сигурност стои в основата на комуникационните връзки на една компания.

Мрежовата инфраструктура гарантира за надеждната комуникация на вътрешнофирмено ниво, а оттук за  управлението на целия ѝ набор от функции.

В една сложна структура, каквато е мрежовата, съществува потенциален риск да се объркат един или няколко нейни компонента.

За да се минимизира този риск, експертите на ITBM Solutions, като част от специализирано звено – Център за мрежова сигурност (NOC), могат да осъществяват 24/7 наблюдение за отстраняване на неизправности в мрежата.

IT техниците ни могат да предоставим тази услуга за наблюдение и управление на мрежовите ви ресурси от разстояние (дистанционно)

Предимства на SOC & NOC услугите за вашата бизнес структура

SOC & NOC услугите могат да се предоставят отделно, в зависимост от специфичните нужди на вашия бизнес.

В по-голяма част от случаите те вървят ръка за ръка, а основните им предимства можем да обобщим в две големи общи цели:

  • Осигурявате си непрекъсната наличност и защита на услугите, приложенията и данните в мрежите, в които оперирате (локални, облачни, хибридни и други) – фактор с ключова роля за бизнес успеваемостта ви;
  • Предотвратява се рискът от грешки, хакерски атаки и проблеми с производителността, сигурността и достъпа до данните, с които оперира бизнес структурата ви.

Защо SOC & NOC услуги от ITBM Solutions?

ITBM Solutions разполага с екип от експерти, които могат да ви предоставят надеждни, денонощни SOC & NOC аутсорсинг услуги.

С нашата услуга си гарантирате:

  • Пълна защита на системите и мрежите ви 24/7;
  • Пестите време, усилия и финансови средства

За да поддържате и управлявате собствен SOC & NOC ИТ експертен екип, са нужни немалко средства  и усилия от страна на компаниите.

Процесът е трудо-, време- и капиталоемък, затова все повече съвременни бизнеси, в много и различни отрасли, както и с различна големина, делегират тази услуга на външен изпълнител.

Често задавани въпроси

SOC е център за мрежова сигурност, който обхваща съвкупността от ИТ експерти, инструменти, процеси, софтуери и хардуери, използвани за защита на мрежовата ви инфраструктура от неоторизиран достъп, злоупотреби или кибератака.

SOC може да се управлява на вътрешнофирмено ниво или да  бъде възложен на външен изпълнител като ITBM Solutions (аутсорс SOC услуги).

NOC е централизиран хъб (място, пространство), в което екип от мрежови администратори осъществяват 24/7 мониторинг на мрежите ви.

Този тип ИТ услуги са необходими на организации, които държат да имат високо ниво на мрежова производителност и наличност.

NOC услугите могат да се предоставят на вътрешно (ИТ звено в рамките на бизнеса ви) или външно ниво – доставчици на услуги, като ITBM Solutions, които изпълняват тази услуга за вас.

Отговорът на този въпрос е строго субективен. Това зависи преди всичко от размера на компанията ви, набора от данни и ресурси, с която същата оперира и други. За да разберете дали имате нужда от този тип IT услуги, консултирайте се с екипа на ITBM Solutions.