Начало » Услуги » IT аутсорсинг

Професионални ИТ аутсорсинг услуги

Оптимизирайте растежа на вашия бизнес с професионалните ИТ аутсорсинг услуги, предлагани от ITBM Solutions.

Същност на ИТ аутсорсинг услугите

Ние сме експерти, познаващи най-модерните ИТ аутсорсинг услуги.

Предимства на ИТ аутсорсинг услугите

ИТ аутсорсинг услугите ще изведат всеки бизнес на следващо ниво.

ИТ аутсорсинг услуги от ITBM Solutions

Предоставяме пълна гама от услуги в ИТ сферата, съобразени с нуждите ви.

Какво е аутсорсинг услуги?

Нарастващият обем от оперативни дейности с различна спецификация, от които съвременният бизнес се нуждае, често изисква външно съдействие с цел по-добрата отпимизация на процесите му.

Аутсорсинг услугите все по-често касаят работата по „второстепенни“ задачи, операции и други. Те се делегират на външен изпълнител, с оглед на това целият човешки и времеви ресурс на компанията да се фокусира върху основните си функции за постигане на набелязаните цели.

С доказаната си ефикасност и стратегически ползи за бизнеса, модерният аутсорсинг на услуги обхваща редица ключови процеси като ИТ обслужване, софтуерна и хардуерна поддръжка, съпорт на сървъри и т.н., предоставяни от фирми извън основната организация – доверени аутсорсинг компании като ITBM Solutions.

ITBM Solutions – компания, специализирана в предлагането на комплексни ИТ аутсорсинг услуги в България, достъпни за широк кръг от бизнеси

ИТ аутсорсинг услугите от ITBM Solutions – предимствата, с които бизнесът ви ще расте

Качество

Предоставяме правилните технически решения в ИТ обслужването на вашия бизнес, ръководейки се от специфичните ви нужди и вътрешни фирмени изисквания. Всеки аспект от информационните ви системи се анализира внимателно от нашите експерти за постигането на оптимални бизнес резултати.

Всичко това с една цел – вашата удовлетвореност!

Иновации

Следим отблизо процесите, касаещи проектирането, изграждането, функционирането и обновяването на вашите ИТ структури, за да предложим на бизнеса ви решенията, които ще му осигурят оптимална работна ефективност и отлична цифрова защита без аналог на пазара.

Защото грижата за процесите и данните във вашата организация са наш основен приоритет!

Надеждност

Доверете се на експертните знания, богатия опит и широкия набор от ресурси, които компанията ни може да предложи, за да постигнете поставените бизнес цели. Без значение къде сте локализирани и в кой отрасъл се позиционира вашата фирмена дейност – ние ви гарантираме надеждно и професионално обслужване по отношение на ИТ системите ви.

ITBM Solutions е доверен ИТ партньор, чиито услуги ще изведат бизнеса ви на по-високо ниво!

ITBM Solutions е вашата аутсорсинг компания за ИТ обслужване

Съвременният бизнес има необходимост от функционална и сигурна ИТ инфраструктура, за ефективността на която следва да се погрижат съответните специалисти.

Възползвайте се от редицата предимства, с които се отличават ИТ аутсорсинг услугите:

Надеждност

Защо да бъдете „в крак“ с новите технологии, ако можете да поведете в надпреварата с конкуренцията и то със значителна преднина? Аутсорсинг услугите позволяват на бизнеса ви да се фокусира върху значимите дейности, насочени към неговия просперитет.

Задачите, свързани с ИТ решенията – от проектиране и изграждане на ИТ системи, до цялостна софтуерна, хардуерна и сървърна поддръжка – оставете на нас.

Гъвкави решения

Изберете съвременните ИТ аутсорсинг решения, които ITBM Solutions предлага, базиращи се на иновации, качество и надеждност.

С нас получавате системна административна компютърна поддръжка с оглед индивидуалните ви нужди и предоставена съобразно вашите конкретни цели.

Бъдете гъвкави в динамичната бизнес среда, основана на дигитализация и високи технологии.

Оптимални разходи

Възползвайте се от професионално ИТ обслужване на по-ниска цена, като си спестите всички разходи, свързани с назначаването на ИТ специалисти и помощен персонал.

ITBM Solutions гарантира абонаментно обслужване на максимално достъпна цена, подчинено на детайлно регламентиран договор и прозрачни условия, съобразно вашите търсения.

ИТ аутсорсинг услуги от ITBM Solutions – всичко, от което имате нужда, от един доставчик

Предлагаме ви услуги по комплексно ИТ обслужване във всички основни направления.

ИТ аутсорсинг услугите са в широк спектър – от използването на определени софтуерни и хардуерни продукти и тяхната актуализация, до цялостни решения за информационна сигурност и защита на данните.

Софтуерна поддръжка

Грижим се за безпроблемната работа на вашите софтуерни системи, като предотвратяваме сривове, бъгове и други проблеми.

Всичко това свежда до минимум риска от появата на кризисни ситуации, които могат да повлияят негативно на работата ви.

Съдействаме и за подбора на правилните софтуерни решения за антивирусна защита на бизнеса и данните ви.

Компютърна поддръжка

Осъществяваме регулярна диагностика и профилактика на компютърните системи, за да осигурим безпроблемната им работа.

Проектираме, изграждаме и одитираме съвместната дейност между компютърните системи в офиса ви и връзката им с използваните периферни устройства.

Ръководим се от вашите изисквания за изграждане на компютърни офис мрежи с цел гарантиране оптималната им функционалност.

Поддръжка на сървъри и виртуализация

Поддържаме цялостната сървърна инфраструктура на бизнеса ви, през която преминават информационните потоци, съхранението, обработката и анализа на данните.

Предоставяме ИТ инфраструктура за сигурен мобилен достъп до работните ви файлове, както и тяхното архивиране и възстановяване на достъпа ви до тях в кризисни ситуации.

Съдействие в критични ситуации

ITBM Solutions предлага експертно съдействие от ИТ експерт при критични ситуации, свързани с компютърните ви системи, софтуери и хардуери.

Ние ще ви дадем бързо и ефективно решение, винаги може да разчитате на професионален съвет, а в случай на нужда – ще разработим и методика за избягване на подобни кризисни ситуации в бъдеще.

Нашите клиенти, които се възползват от сключен абонамент, имат достъп до всички тези експертни услуги съобразно индивидуално договорените условия.

Одитиране на IT инфраструктура

Извършваме професионален одит на използваната в организацията ви ИТ инфраструктура.

Процедурата включва запознаване с текущата ви ИТ инфраструктура, инвентаризация на активите, проверка на лицензи и осъществяване на мониторинг за полезност на софтуерите ви.

Въз основа на тези данни ние ще ви дадем експертни съвети кои звена могат да бъдат подобрени и как, както и кои могат да бъдат премахнати (в случай липсата на изгода от употребата им за вас).

Тестване за уязвимост на ИТ ресурсите

Осъществяваме професионални тестове за уязвимост на системите и използваните от тях ресурси.

Използваме специализирани софтуери за уязвимост, с помощта на които можем да генерираме доклади за критичността на отделните компоненти – част от ИТ инфраструктурата.

Въз основа на тези данни ние предприемаме точните решения, осигуряващи абсолютната защита и надеждност на вашите системи.

Информационна сигурност

Познаваме в детайли мерките за опазване на информацията и свързаната с нея поддържаща ИТ инфраструктура.

Информационната сигурност е сред най-важните аспекти на бизнеса и всяка съвременна компания следва да обезпечи надеждността на своите данни.

От ITBM Solutions се грижим за информационната сигурност, предприемайки съответните организационни и технически действия за защита от случайни и/или умишлени злонамерени атаки.

Архивиране и възстановяване (Backup & Disaster recovery)

Архивирането (Backup) е задължителен момент от дейността на всяка една организация – независимо от сферата ѝ на дейност – и обхваща компоненти на ИТ инфраструктурата като:

  • Сървъри;
  • Бази данни;
  • Комуникационни и устройства и защитни стени (firewall);
  • Мрежови комутатори;
  • Някои работни компютри със специализирано предназначение или важна роля.

Възстановяването след инцидент (Disaster Recovery) е процедурата по възстановяване на ИТ ресурсите ви на ниво:

  • Вътрешна мрежа;
  • Комуникации;
  • Сървъри и средства за информационна сигурност;
  • Бази данни и приложения, като ERM, CRM и други;
  • Компютри и специализирани устройства.

С Disaster Recovery дейностите гарантираме пълно възстановяване на работоспособността на системите ви, идентифициране на причините за инцидента и предприемане на действия за минимизиране риска от повторна поява.

Често задавани въпроси

Аутсорсинг – значение: аутсорсингът (на англ. език: outsourcing, от outside resourcing – наемане на човешки ресурси извън компанията) е прехвърляне на отделни задачи по поддръжка на част от бизнес процесите на външна компания, специализирана в тяхното предоставяне.

Примери за ефективно аутсорс обслужване, от което редица компании в различни мащаби се възползват, са счетоводно-консултантските, юридическите, логистичните и митнически услуги, както и ИТ обслужването на фирми.

ИТ аутсорсинг услугите предлагат редица ключови преимущества, сред които конкурентно предимство, гъвкави решения и оптимални разходи.