Начало » Услуги » Поддръжка на сървъри

Професионална поддръжка на сървъри

ITBM Solutions предоставя сървърни решения, облачни услуги и виртуализации за бизнес процесите ви. Грижим се за тяхната навременна и професионална поддръжка.

Същност на услугата „Поддръжка на сървъри“

Сървърните системи са неразделна част от бизнес организациите и техните услуги.

Предимства на услугите за поддръжка на сървъри

IT системна администрация и пълна гама от услуги с множество ползи.

Сървърна поддръжка – услуги от ITBM Solutions

Предлагаме ви експертни сървърни и мрежови решения за бизнеса.

Поддръжка на сървъри от ITBM Solutions

Сървърните системи са неразделна част от бизнес организациите, ресурсите и услугите им. Това IT звено се нуждае от постоянна професионална поддръжка.

По този начин се минимизират широка гама от рискове за бизнеса, процесите и данните, с които работи.

Сървърната поддръжка в рамките на дадена организация включва набор от дейности, реализирани от технически специалист – IT системен администратор.

  • Нашите услуги са насочени към инсталирането, конфигурирането и поддръжката на хардуерните, софтуерни и други IT продукти в офис мрежата;
  • Системният администратор инсталира и конфигурира софтуерните и хардуерните системи, както и свързаните с тях сървъри, с оглед безпроблемната им експлоатация;
  • Паралелно с това се грижи за техните функционалности, сигурност на данните и надеждността на изгражданата и поддържана сървърна инфраструктура.

Имате нужда от надеждна сървърна поддръжка? ITBM Solutions ще ви предостави точните услуги в точния момент.

Предимства на услугата сървърна поддръжка, предоставяна от ITBM Solutions

Надеждност и функционалност

С решенията, предоставяни от ITBM Solutions, получавате функционална сървърна инфраструктура, която отговаря на ежедневните ви бизнес нужди.

Сигурност и ефективност

Без значение дали системите ви са базирани върху облачни услуги, или върху локални сървъри, нашите специалисти ще се погрижат за поддръжката им и ще грантират за тяхната сигурност и ефективност.

Навременно идентифициране на проблеми и реакция

Сред най-важните моменти при осъществяване на поддръжката на сървъри е своевременното идентифициране на потенциални проблеми, следвани от адекватна реакция за отстраняването им – в ITBM Solutions ще ви предложим всичко това и много повече.

Поддръжка на различни видове сървъри от ITBM Solutions

ITBM Solutions e специализирана в поддръжката на широка гама от сървъри – антивирусни, Backup (за архивиране), имейл, сървъри за бази от данни.

Предлагаме професионални услуги за инсталиране и конфигуриране на сървъри и достъпни цени за поддръжка на сървъри.

Защитни стени (firewall)

Осигуряваме защита на вашите системи, като се грижим за изправната работа на използваните от бизнеса ви защитни стени (firewall) и софтуери.

Имейл сървъри

Ние ще инсталираме и конфигурираме нужните ви имейл сървъри за обезпечаване на бърза, сигурна и надеждна бизнес комуникация.

Backup сървъри

Предоставяме оптимални решения за сървъри за поддръжка на резервни копия от данни, с които се гарантира достъпа до тях при кризисни ситуации.

Бази от данни

Имате централизирано и споделено дисково пространство за съхранение и споделен достъп до вашите бизнес файлове с нива на достъп спрямо вашите нужди.

ITBM Solutions гарантира за конфиденциалността на вашите данни – всяка файлова структура е на секторно дисково ниво, което означава, че не достъпваме бизнес файловете ви директно.

Често задавани въпроси

Сървърната инфраструктура (СИ) – без значение дали е локална (на място – on-primese), или облачна, може да бъде определена като гръбнака на всяка бизнес организация.

СИ е основата, която поддържа IT услугите ви, в т.ч. и потока, съхранението, обработката и анализа на данни за използваните бизнес приложения.

Това е софтуерна технология, даваща възможност за едновременната употреба на няколко виртуални сървъра – на една машина могат да бъдат пуснати много на брой операционни системи. Всяка от тях ще работи в своята собствена виртуална среда.

Виртуализацията носи различни ползи за бизнеса, сред които ефективното споделяне на ресурси между няколко сървъра, времето за прекъсване на услугата се свежда до минимум, получавате ефективно администриране и гъвкавост.