Услуги включени в поддръжка

 • Отдалечена поддръжка в работно време
 • Ticket система за заявки и отчетност
 • Обслужване и помощ по телефон
 • Администрация на антивирусен софтуер
 • Мониторинг за уязвимост на системите
 • Мениджмънт на нежелана поща и анти-спам филтри
 • Мониторинг за изрядност на Вашите системи
 • Инсталации и актуализации на софтуер
 • Инсталация на новозакупени компютърни модули
 • Администрация на пощенски клиенти и електронни пощи
 • Поддръжка на UPS устройства /настройка и мониторинг/
 • Поддръжка на периферни устройства.
 • Хардуерна поддръжка на оборудването
 • Оборотна техника
 • Поддръжка на комуникационно оборудване и локална мрежа
 • Изграждане и поддръжка на VPN мрежа
 • Администрация на BackUp политики и услуги

Professional

 • Входиране на казуси до три часа
 • Специализиран антивирусен софтуер, включен в пакета.
 • Специализиран антивирусен софтуер, включен в пакета.
 • Само при налична специализирана система
 • До +5 електронни пощи на пощенски клиент
 • Включва офис клас периферни устройства
 • В наш офис – без допълнителна такса
 • с реакция до 3 дни и използване до 15 дни
 • Само за компютри в абонамент
 • до 1 Backup локален сървър

Enterprise

 • Входиране на казуси до 1 час
 • Специализиран антивирусен софтуер, включен в пакета
 • Специализиран антивирусен софтуер, включен в пакета
 • Само при налична специализирана система
 • Неограничен брой
 • Включва офис клас периферни устройства
 • В наш офис – без допълнителна такса
 • с реакция до 2 дни и използване до 30 дни
 • Само за компютри в абонамент
 • Неограничен брой

Professional

 • Отдалечена поддръжка в работно време
  Входиране на казуси до три часа
 • Ticket система за заявки и отчетност
 • Обслужване и помощ по телефон
 • Администрация на антивирусен софтуер
  Специализиран антивирусен софтуер, включен в пакета.
 • Мониторинг за уязвимост на системите
  Специализиран антивирусен софтуер, включен в пакета.
 • Мениджмънт на нежелана поща и анти-спам филтри
  Само при налична специализирана система
 • Мониторинг за изрядност на Вашите системи
 • Инсталации и актуализации на софтуер
 • Инсталация на новозакупени компютърни модули и програмно осигуряване
 • Администрация на пощенски клиенти и електронни пощи
  До +5 електронни пощи на пощенски клиент
 • Поддръжка на UPS устройства /настройка и мониторинг/
 • Поддръжка на периферни устройства.
  Включва офис клас периферни устройства
 • Хардуерна поддръжка на оборудването
  В наш офис – без допълнителна такса
 • Оборотна техника
  с реакция до 3 дни и използване до 15 дни
 • Поддръжка на комуникационно оборудване и локална мрежа
 • Изграждане и поддръжка на VPN мрежа
  Само за компютри в абонамент
 • Администрация на BackUp политики и услуги
  до 1 Backup локален сървър

Enterprise

 • Отдалечена поддръжка в работно време
  Входиране на казуси до 1 час
 • Ticket система за заявки и отчетност
 • Обслужване и помощ по телефон
 • Администрация на антивирусен софтуер
  Специализиран антивирусен софтуер, включен в пакета. Или друг, предоставен от клиента
 • Мониторинг за уязвимост на системите
  Специализиран антивирусен софтуер, включен в пакета. Или друг, предоставен от клиента
 • Мениджмънт на нежелана поща и анти-спам филтри
  Само при налична специализирана система
 • Мониторинг за изрядност на Вашите системи
 • Инсталации и актуализации на софтуер
 • Инсталация на новозакупени компютърни модули и програмно осигуряване
 • Администрация на пощенски клиенти и електронни пощи
  Неограничен брой
 • Поддръжка на UPS устройства /настройка и мониторинг/
 • Поддръжка на периферни устройства.
  Включва офис клас периферни устройства
 • Хардуерна поддръжка на оборудването
  В наш офис – без допълнителна такса
 • Оборотна техника
  с реакция до 2 дни и използване до 30 дни
 • Поддръжка на комуникационно оборудване и локална мрежа
 • Изграждане и поддръжка на VPN мрежа
  Само за компютри в абонамент
 • Администрация на BackUp политики и услуги
  Неограничен брой
Допълнителни Модули PRO ENT
Администрация на сървъри / Виртуализация checked checked
Инсталация на професионален клас периферни устройства checked checked
Поддръжка на Firewall системи checked checked
Поддръжка на система за видеонаблюдение checked checked
Поддръжка на телефонна централа checked checked
Администрация на облачни, хостинг и домейн услуги checked checked
Персонално отговорен ИТ специалист checked checked
Акаунт мениджър checked checked
Поддръжка на партньорски софтуерни системи cancel checked
Мониторинг на работен процес на персонала cancel checked
Менажиране на корпоративни мобилни устройства cancel checked
Криптиране на чувствителна фирмена информация cancel checked
План за възстановяване при бедствия /DRP/ cancel checked
Защита от изтичане на чувствителна фирмена информация /DLP/ cancel checked
Оценка на ИТ риска в компанията cancel checked
12/7 поддръжка cancel checked
24/7 поддръжка cancel checked

ВСИЧКИ УСЛУГИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТДАЛЕЧЕНО