Защитата на фирмените данни и киберсигурността никога не са били толкова важни за бизнеса. Днес бизнес комуникацията е зависима от интернет и се осъществява изцяло или частично в електронна среда.

В мрежата има множество заплахи – от спам, вирус и фишинг до различни експлойти, които правят уязвими данните на бизнеса. Загубата на информация от какъвто и да е тип могат да струват на организацията ви стотици, а дори и хиляди левове. Причините за това могат да бъдат налагане на глоби от ресорните институции за теч на лични данни например, спиране на работа, вследствие на появил се вирус, експлойти и други.

Рискът от загуба на информация и/или нарушаване на оптималния работен процес представляват съществен проблем, чиято превенция е възможна посредством прилагането на различни тактики, част от осигуряването на киберсигурността за компанията.

Как да се предпазим от загуба на информация? Защо поддържането на високо ниво на киберсигурност не бива да бъде пренебрегвано? Отговорите на тези важни въпроси обобщаваме накратко в следващите редове.

Отговорността е на всички служители

Било то поради невниманието си и/или незнанието си, служителите често рискуват защитата на данните на фирмата. Отварянето на линк и/или изтегляне на файл от съмнителни източници, използването на публични Wi-fi мрежи със служебен лаптоп, смартфон, таблет или друго устройство, могат да доведат до загуба на бизнес информация.

В основата на този проблем стои предоверяването от страна на работодателите, че служителите им имат базови познания в областта на киберсигурността, от една страна. А от друга, че не биха си позволили да използват служебните си устройства за цели, освен служебните, използвайки опасни мрежи, които могат да дискредитират мрежовата сигурност.

Знанията за често срещани измами, като фишинг и по-сложни атаки за киберсигурност, като различни видове вируси и влиянието им върху работните данни, често са ограничени. Когато предоставяте достъп до данните си на необучени хора, рискът за тях е голям, независимо от това какви са нивата на киберсигурност в организацията ви.

Важно е да информирате служителите си за опасностите от изтичане на данни, какви са рисковете за фирмата и колко важна е сигурността на данните за бизнеса. Липсата на базови познания за безопасна работа в интернет е фактор, който може да доведе до редица неблагоприятни бизнес последици.

Редица големи компании прилагат комплексен набор от действия за минимизиране последствията от кибератаки. Освен че инвестират немалки суми в софтуери за киберсигурност, разработват фирмена политика и следят за стриктно спазване на правилата за безопасно поведение при използването на фирмените мрежи и технологии.

Достъп до централизирани сървъри за сигурно съхранение на данни

Все повече компании у нас и в световен мащаб съхраняват корпоративната си информация на собствени централизирани сървъри. Наред с удобството, което предлага тази опция обаче, при неправилно управление, липса на криптирана връзка и други важни защити – сигурността на данните може да е уязвима.

Както вече споменахме, по отношение на киберсигурността не бива да се прави компромис по никакъв начин. Необходимо е да се уверите в технологичната сигурност на използваната операционна система, надеждността на защитния софтуер, навременната актуализация на използваните софтуерни продукти, както и всички останали аспекти на киберсигурността.

Архивиране – как, защо и къде?

Важна част от дейността на всеки съвременен бизнес представлява архивирането на данните. Подобно на данните, архивирани във физически архив, тези, които имат цифров израз, също следва да бъдат добре защитени. Шифроването на цифровия архив е важна стъпка за киберсигурността на бизнеса.

Проблем би било, ако сигурността на данните  във фирмените архиви бъде нарушена от злонамерен пробив. Такъв най-често се осъществява посредством криптовирусите. По тази причина архивните цифрови данни се съхраняват в сървъри, достъпът на интернет до които е ограничен и/или мрежовата сигурност е на високо ниво.

В случай на зараза с вируси, внезапна поява на експлойти и други подобни, наличието на централизиран сървър за съхранение на информация, в който се пази резервно копие на цялата корпоративна информация може да се окаже “спасителният пояс” за бизнеса.

Превантивна защита – антивирус/мониторинг за хардуерни дефекти

Киберсигурността е важен аспект от дейността на съвременния бизнес. Днес повече от всякога ние сме технологично обвързани, а рисковете в мрежата, които крие тази свързаност са колкото известни, толкова и непознати.

Днес съществуват множество програми, чиято основна цел е да защитават вашите устройства от кибератаки, бъгове в системата и други, които биха затруднили работния процес в компанията. Това са т.нар. готови инструменти за киберсигурност.

Киберсигурността и набора от инструменти (антивирусен софтуер, мониторинг за хардуерни дефекти и т.н.), които обхваща, за да осигури превантивна защита, с времето стават недостатъчни. Влиянието на киберпрестъпността нараства. Това налага интегрирането на комплексни решения за киберсигурност.

Опасността от загуба на информация, кражба и/или повреда в мрежово-технологичен аспект от дейността на фирмата ще се засилва с времето. Без наличието на ненужните услуги и инструменти за осигуряване надеждно ниво на киберсигурност, бизнес организация ви е изключително лесна мишена за киберпрестъпниците.

GDPR и актуализирането на редица закони на национално и международно ниво, свързани с осигуряването на защита на данните, са доказателство, че киберсигурността е важен аспект, който не може да бъде пренебрегван от бизнеса.